DBC-013B     返回产品汇总
 
 
      适用范围及特点       主要参数  
   
◇ 用于测试普通可控硅、双向可控
   硅、快速可控硅、可控硅模块的
   通态峰值电流ITM和峰值压降VTM
◇ 用于测试整流管的正向峰值电流
   IFM和峰值压降VFM
   数字显示测试结果,自动测试。
   通态峰值电流值测试前可准确设定,并具有良好的测试重复性。
 
峰值电流测量范围: 100-9000A
峰值压降测量范围: 0-7V
外形尺寸:600×600×1000mm 
整机重量: 80kg
         
   
 
 
版权所有:沈阳信达电力电子有限公司